MFV.HU
MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET
Kutatás, oktatás, környezetvédelem, természetvédelem, ismeretterjesztés és kultúra
A KÖVEK MESÉLNEK
27
OKT
2015
Egy ősi vulkán roncsai Füzéren
Hazánk északi határvidékén, a Tokaj-Eperjesi-hegységben, a Hegyköz lágy dombjaiból markánsan emelkedik ki a várrommal koronázott, 552 m magas füzéri Várhegy. A vulkáni kúpot nemcsak a rajta található középkori erősség romjai, hanem egyéb geológiai és geomorfológiai érdekességek miatt is érdemes felkeresni.
Az egész Tokaj-Eperjesi-hegységet, így a füzéri Várhegyet is a miocén időszakban lezajlott vulkánosság hozta létre. Kb. 6 millió éven át ontották magukból a hasadékok a különféle összetételű lávákat és kitöréstermékeket. Ezen vulkánosság hozta létre a füzéri Várhegyet is kb. 13 millió évvel ezelőtt.
A Várhegy anyaga dácit, amely egykoron a vulkán kürtőjében szilárdult meg. A kürtőbe dermedt vulkáni láva körül a puhább kőzetek lepusztultak és a kürtőt kitöltő anyag pedig kipreparálódott a környezetéből. A kemény dácitot a kihűlés miatt repedések járták át, amelyet a külső erők tágítottak tovább, így oszlopos elválású kőzettömbök keletkeztek.
A Várhegy érdekességei közé tartoznak még a szilikát sziklagyepek is, amelyek számos védett növénynek és állatnak adnak otthont.
A hegy tetején egy 13. században épült vár romjai kereshetők fel, amelyen az utóbbi időben állagmegóvási munkálatok indultak meg. Ennek során került például a vár egykori kápolnája tető alá. Itt őrizték rövid ideig a 16. században a királyi koronát is.
A páratlan kilátást is adó Várhegy a Zempléni Tájvédelmi Körzet fennhatósága alá tartozik.

A vár helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet 

Fotó és szöveg: Veres Zsolt
© 2008-2018 MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET