MFV.HU
MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET
Kutatás, oktatás, környezetvédelem, természetvédelem, ismeretterjesztés és kultúra
Aggteleki Nemzeti Park
A Magyar Földtani Védegylet Egyesületet az a megtiszteltetés érhette 2013 és 2017 között, hogy bekapcsolódhatott az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén található földtani alapszelvények terepi felmérésébe (Zöld Forrás pályázatok), és az azok eredményeire, tapasztalataira alapozó természetvédelmi kezelési tervdokumentációk elkészítésébe. 
Az első alkalommal (2013. év tavasza) közel 30, a második alkalommal (2015. év nyara) 15 darab földtani alapszelvény felvételezésére került sor a következő területeken: Aggteleki-karszt, Szalonnai-karszt, Rudabányai-hegység, Szendrői-rögvidék. A földtani képződmények nagy része paleozoós és triász korú, tükrözve a terület uralkodó földtani viszonyait. 

2016 januárjában az ANPI, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya, az akkori Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) szakembereivel és az alsótelekesi bányaüzem tulajdonosával végzett egyesületünk közös terepi munkát. Itt a cél a paleozoós és mezozoós alaphegységi kőzetekre települő pannon mocsári-tavi rétegsor paleontológiai leletekben (őshominoideák) gazdag részének ésszerű lehatárolása volt. A természetvédelem és a bányászat elveinek, céljainak nehézkes egyeztethetősége miatt az év áprilisában egy újabb közös terepbejárásra került sor Alsótelekes és Rudabánya térségében. 2016 áprilisában szintén közös terepi munka zajlott le Erdőbénye térségében, ahol a híres opál-lelőhelyek felmérésére került sor. 
2017 januárjában egyesületünk az ANPI Zempléni Tájvédelmi Körzetében végzett terepi munkát, ahol 15 darab, döntően a miocén vulkanitokhoz kapcsolódó földtani képződmény felvételezése és feldolgozása történt meg. Az előzőekben leírt helyszínek fotókkal illusztrált, részletes szakmai bemutatása az oldal alján található linkeken érhetők el!           
Az alapszelvények listája és a részletes kezelési tervek (első alapszelvényezés):
 
Bedela-kút feletti földtani képződmény feltárása
Bedela-kúti kőfejtő földtani alapszelvény (T-057)
Bódvalenkei műútkanyar alatti földtani alapszelvény (T-054)
Borda-völgyi 1. földtani alapszelvény (Pz-33-4)
Borda-völgyi 2. földtani alapszelvény (Pz-33-2)
Borda-völgyi 3. földtani alapszelvény (Pz-33-3)
Bük-hegyi földtani alapszelvény (Pz-32)
Edelényi Templom-domb földtani alapszelvény (Pz-34)
Felső-templom melletti földtani alapszelvény (T-052)
Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása
Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058)
Lepinke-kőfejtő földtani alapszelvény (T-056)
Lyuka-völgyi földtani képződmény feltárása
Meszesi Templomdomb földtani alapszelvény (Pz-38)
Nyúlkert-lápai földtani képződmény feltárása
Perkupa-varbóci út melletti földtani alapszelvény (T-053)
Rakacai TSZ-kőfejtő – Nyugat földtani alapszelvény (Pz-35)
Rakacai út menti földtani alapszelvények (Pz-30-1, Pz-30-3)
Rakacaszend délnyugati útbevágás 1. földtani alapszelvény (Pz- 37-1)
Rakacaszend délnyugati útbevágás 2. földtani alapszelvény (Pz- 37-2)
Rézing-dűlőföldtani alapszelvény (M-42)
Szendrői palabánya földtani képződmény feltárása
Szendrői Vár-hegyföldtani alapszelvény (Pz-3)
Szénvölgy-tetői földtani képződmény feltárása
Szuhogyi Nagy-hegy földtani képződmény feltárása
Tornaszentandrási Templomdomb földtani képződmény feltárása
Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36)
 
A terepen készült fotók és további információk elérhetőségei:
Aggteleki alapszelvényezés I.
Aggteleki alapszelvényezés II.
Alsótelekesi gipsz külfejtés 
Erdőbénye és Alsótelekes újból 

Zempléni alapszelvényezés

További szakmai részletek: 
http://anp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_173_2003
http://www.termeszetvedelem.hu/orszagos-jelentosegu-egyedi-jogszaballyal-vedett-termeszeti-teruletek


Veres Zsolt & Dr. Páll Dávid Gergely


 
 
© 2008-2023 MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET