MFV.HU
MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET
Kutatás, oktatás, környezetvédelem, természetvédelem, ismeretterjesztés és kultúra
Bükki Nemzeti Park
A Bihari Túrák Közhasznú Egyesület és a Magyar Földtani Védegylet Egyesület 2017 októberében ismét útra kelt, hogy folytassa munkáját abban a földtani alapszelvény-programban, amelybe 2013-ban kapcsolódott be (Zöld Forrás Pályázat; pályázati azonosító: PTKF/733/2017). A korábban elkészített több mint 50 darab természetvédelmi kezelési tervdokumentáció (ANPI, DDNPI) most újabb 15 darabbal gyarapodott, ezúttal a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területéről. A változatos földtani felépítésű és domborzatú nemzeti parkban az alábbi kistájak területén zajlott az alapszelvények felmérése: Egri-Bükkalja, Bükk-fennsík, Tarna-völgy, Upponyi-hegység, Pétervásárai-dombság, Ózd-Egercsehi-medence, Északi-Bükk.
A földtani feltárások képződményei szinte az egész magyar földtörténetet átfogják, az ópaleozoóikumtól (karbon) a pleisztocénig: vannak közöttük nagy mélységben átkristályosodott metamorf kőzetek, nagy nyomáson és hőmérsékleten átalakult vulkanitok éppúgy, mint laza, alig cementált törmelékes üledékek. Egyesületünk köszönettel tartozik Holló Sándornak (BNPI Földtani és Tájvédelmi Osztály, osztályvezető), aki több irányból is támogatta az MFV terepi munkájának sikerét!
Az előző sorokban leírt helyszínek részletes, fotókkal illusztrált szakmai bemutatása az oldal alján található linkeken érhetők el!


A csókási kutatóárok látképe



Az alapszelvények listája:
Andornaktálya, homokbánya: Egri Formáció (oligocén)
Bánkút, Bálvány-K szelvény: Gerennavári Mészkő Formáció (triász)
Bükkszenterzsébeti alapszelvény: pleisztocén 
Dédestapolcsány, Rágyincs-völgy: Rágyincsvölgyi Homokkő Formáció (ordovícium)
Hangony, sziklás hegyoldal és útbevágás (Bajusz-tető): Szécsényi Slír Formáció (oligocén) és Pétervásárai Homokkő Formáció (miocén)
Miskolc, Csókási-kutatóárok: Csókási Formáció (oligocén)
Mónosbél, vasúti kőbánya: Mónosbéli Formáció (jura)
Nagyvisnyó, Taró-völgy: Zobóhegyesei Formáció (karbon)
Nagyvisnyó, I. sz. vasúti bevágás: Mályinkai Formáció (karbon)
Nekézseny, vasúti átvágás: Nekézsenyi Konglomerátum Formáció (kréta)
Pétervására, városi alapszelvény: Pétervásárai Homokkő Formáció (miocén)
Szilvásvárad, Gerennavár: Nagyvisnyói Mészkő Formáció (perm) és Gerennavári Mészkő Formáció (triász)
Tarnalelesz, Kis-kő:  Pétervásárai Homokkő Formáció (miocén)
Tarnalelesz, Pes-kői-gombaszikla:  Pétervásárai Homokkő Formáció (miocén)
Uppony, Dedevár: Dedevári Mészkő Formáció (karbon)

A terepen készült fotók és további információk elérhetősége:
Bükki alapszelvényezés

További szakmai részletek
http://www.termeszetvedelem.hu/orszagos-jelentosegu-egyedi-jogszaballyal-vedett-termeszeti-teruletek


Veres Zsolt & Dr. Páll Dávid Gergely
© 2008-2022 MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET